Bij de samenstelling van Carlo Boszhard & Irene Moors Online hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met ons op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien. Het video- en beeldmateriaal op deze site mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs-rechthebbende.
Carlo Boszhard & Irene Moors Online wordt mogelijk gemaakt door de volgende mensen:
Webmaster: Ramona van de Sande 
Met dank aan: Carlo Boszhard, Irene Moors, Martijn de Bruijn, Herald Adolfs, Manon Thomas, Kim Mater, Ingrid Talen, Maurits Harmsen, Stephanie Schipper en natuurlijk iedereen die wij nog vergeten zijn te noemen!